Združitev Ekonomske in Biotehniške šole v Šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Vlada RS je 16. februarja 2021 sprejela sklep, s katerim se na ŠC Ptuj dejavnosti oz. izvajanje izobraževalnih programov Biotehniške šole, prenesejo na Ekonomsko šolo ŠC Ptuj. Zato vas obveščamo, da Ekonomska šola ŠC Ptuj od 17. februarja 2021 svoje izobraževalne programe – aranžerski tehnik, ekonomski tehnik in trgovec – izvaja v novi organizacijski enoti Šolskega centra Ptuj, pod imenom ŠOLA ZA EKONOMIJO, TURIZEM IN KMETIJSTVO.

Že navedenim programom, se pridružujejo še programi, ki so se doslej izvajali na Biotehniški šoli ŠC Ptuj.