Skip to content

Strokovni ogledi dijakov kmetijskih programov

Dijaki kmetijskih programov svoje strokovno zanje dopolnjujemo tudi z najrazličnejšimi strokovnimi ogledi. Obiskujemo različna kmetijska podjetja, ki se ukvarjajo s  kmetijsko proizvodnjo in s proizvodnjo ter  prodajo kmetijske mehanizacije.  

Na strokovni ekskurziji smo obiskali zelo uspešno podjetje Pišek Vitli-Krpan, ki svoje kvalitetne izdelke prodaja po celem svetu, podjetje TEHNOS d.o.o. Žalec je znano po svojih kvalitetnih mulčerjih. V našem ptujskem podjetju Perutnina Ptuj smo obiskali sedež podjetja PP Agro, pot smo nadaljevali v PC Tovarna močnih krmil v Mariboru, obiskali smo  tudi  enoto v PC Poljedelstvo v Dornavi, kjer smo videli res najsodobnejšo kmetijsko tehniko. 

V oljarni in mešalnici podjetja Jeruzalem SAT v Središču ob Dravi smo spoznali proces proizvodnje bučnega olja, degustirali smo različna olja in druge izdelke z bučnim oljem, pri ogledu mešalnice pa videli postopek izdelave različnih krmnih mešanic. 

V podjetju Zupan so nam predstavili proizvodnjo najsodobnejših pršilnikov, ki zaradi izredne kvalitete materialov in izdelave ter najsodobnejše tehnologije, svoje kupce najdejo širom po Evropi. 

V družinskem podjetju Žipo živinoreja poljedelstvo Lenart, se ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, odkupom in skladiščenjem žitaric ter z drugimi dejavnostmi, vse pa temeljijo na visokem tehnološkem nivoju, pri svojem delu uporabljajo vse sodobne tehnične novosti. 

Tudi v trgovskem podjetju Agroremont, ki zastopa prodajo kvalitetnih znamk izdelovalcev kmetijske tehnike, smo lahko iz prakse izvedeli, da je digitalizacija kmetijstva  vse bolj zastopana na naših kmetijah in ni le stvar prihodnosti. Trend razvoja, ki je res zelo hiter pa prinaša kmetovalcem veliko prednosti, predvsem v bolj natančnem gnojenju, varstvu rastlin, setvi, varovanju okolja in seveda olajša delo pri vseh ostalih kmetijskih delih. 

 

V Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor so nam predstavili dejavnost zavoda in nam predstavili delo v laboratoriju za analizo vina. Tudi v podjetju Fabijan so nam predstavili laboratorij za vino,   ukvarjajo pa se tudi s prodajo in servisom  vinogradniške in kletarske opreme. 

Na Ptuju smo obiskali tudi enoto Kmetijskega inštituta Slovenije, Infrastrukturni center Ptuj, kjer izvajajo žlahtnjenje, vzdrževalno selekcijo, pridelavo semena visokih vzgojnih stopenj in pridelavo standardnega semena. 

Proizvodnjo kvalitetnega bučnega olja  smo spoznali tudi v Oljarni Fram. Pomurske Mlekarne so tretja mlekarna po obsegu proizvodnje v Sloveniji in se ponašajo z najrazličnejšimi izdelki, so tudi poznani izdelovalci mleka v prahu. Občudovali smo čudovito klet v Gornji Radgoni Dom penine, Radgonske gorice,  seveda smo si ogledali tudi našo Ptujsko klet, njen turistični in tudi njen proizvodni del. V Ptuju imamo tudi trgovino Agrocvet, ki zastopa blagovno znamko DeLaval, nudijo prodajo, montažo in seveda kvaliteten servis. 

Udeležujemo se tudi konferenc ki jih pripravlja revija Finance, oz. ekipa Agrobiznisa. Tako smo obiskali 7. agro hi-tech konferenco z naslovom robotika v kmetijstvu, kakor tudi drugo svetovalnico za kmete z  naslovom »Prenos kmetije na mlado generacijo« in nekatere druge. Predstavilo se nam je  tudi podjetje  Termodron, ki je vodilno podjetje na našem področju, ki se ukvarja z  digitalizacijo kmetijstva. 

 

Na našem področju pa deluje tudi veliko najsodobnejših kmetij, ki se lahko pohvalijo z odličnimi proizvodnimi rezultati. Nekaj takih kmetij smo obiskali: Kmetija Firbas, Korošec in Majerič iz Moškanjcev, kmetija Klemenčič iz Nove vasi pri Ptuju, kmetija Lenart iz Mestnega Vrha, Kmetija Žampa iz Levanjcev, kmetija Bela iz Zgornje Senarske. Letos novembra smo na strokovni ekskurziji obiskali tudi dve kmetiji na avstrijskem Koroškem. 

 

 

Skip to content