Skip to content
Usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

Na podlagi 20. člena Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 75/17 in 2/20) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 110/20)  je Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Šolskega centra Ptuj izvajalka

usposabljanja iz varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki, ki  je namenjeno vsem, ki želite pridobiti izpit za F kategorijo (traktor).

V kolikor že imate veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B, B+E, C, C+E, D1, D1+E, D ali D+E, se vam izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F (brez opravljanja vožnje in zdravniškega pregleda), če uspešno opravite usposabljanje o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.

Usposabljanje lahko opravite kadarkoli, torej že pred opravljenim izpitom za B in druge naštete kategorije in ne glede na vašo starost. Izpit za F kategorijo si vpišete, ko imate vozniško dovoljenje za prej omenjene kategorije že vsaj 6 mesecev.

Če želite pridobiti izpit za F kategorijo s 16 leti se morate vpisati v šolo vožnje in morate najprej opraviti  teoretično (30 ur – CPP) in praktično usposabljanje (vožnje) ter izpitno vožnjo. 

Program usposabljanja zajema naslednje vsebine:

– namen in pravne osnove usposabljanja,
– predpisi in napotki o varnosti traktorjev in traktorskih priključkov
– traktor in oprema traktorja,
– traktorski priključki,
– vzdrževanje in popravilo traktorjev in traktorskih priključkov,
– stabilnost traktorja ter nevarnosti pri vožnji traktorja in delu s traktorjem in traktorskimi priključki,
– značilnosti nesreč in njihovo preprečevanje,
– povzetek programa,
– prikaz varne uporabe traktorja in traktorskih priključkov.  

Preizkus znanja
Po zaključku programa vas čaka preizkus znanja, pri katerem je potrebno doseči 90 odstotkov možnih točk. Preizkus znanja zajema odgovarjanje na vprašanja na testnih polah z obkroževanjem pravilnih odgovorov. Na podlagi uspešno opravljenega usposabljanja, si pridobite potrdilo o opravljenem usposabljanju. K preizkusu znanja lahko pristopi le udeleženec, ki je bil prisoten pri vseh vsebinah programa usposabljanja. Udeleženec, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, lahko preizkus znanja ponovno opravlja po sedmih dneh od zadnjega opravljanja preizkusa znanja. K preizkusu znanja se je potrebno ponovno prijaviti in plačati prijavnino. 

Prijava na usposabljanje

Dijaki Šolskega centra Ptuj se prijavite s prijavnico, ki jo lahko oddate pri tajnici Šole za ekonomijo turizem in kmetijstvo. Na prijavnico obvezno navedite ime šole Šolskega centra Ptuj, ki jo obiskujete. Ostali kandidati  pošljite prijavnico po e pošti  na  naslov: toncek.kukec@scptuj.si,  ali po navadni pošti na naslov: Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo turizem in kmetijstvo, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj.

PRIJAVNICA varno delo s traktorjem_2024

AKTUALNO USPOSABLJANJE (povezava na urnik usposabljanja)
 

Trajanje tečaja

14 šolskih ur (3 popoldneve, dva dni teorija in en dan praktični prikaz ter pisni izpit). Tečaj predvidoma traja od 15.30 do 19.30, tretji dan pa od 15.00 do 19.00. 

Termin izvedbe

Tečaj se izvede, ko je prijavljenih od 10 do 30 kandidatov. Predvidoma se tečaj izvaja vsaki drugi mesec. Kandidat, ki je prijavljen, prejme teden dni pred izvedbo pisno vabilo na tečaj.  Položnico za plačilo  tečaja pa prejme drugi dan usposabljanja.

Cena tečaja

255,00 EUR z DDV, za dijake/študente Šolskega centra Ptuj je cena 230,00 EUR z DDV, za dijake ŠETK (nekmetijski programi) je cena 100,00 EUR z DDV.
Cena prijavnine na izpit (le ob ponovnem opravljanju izpita) je 25 EUR z DDV.

Če račun poravna pravna oseba (podjetje), na prvo predavanje OBVEZNO prinesite naročilnico naročnika (podjetje plačnika).

 

Dodatne informacije

Informacije dobite na e-naslovu toncek.kukec@scptuj.si,  tel.: 041 884 169.

Skip to content