Skip to content

Učbeniki in delovni zvezki

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2023/24

Dijaki Šolskega centra Ptuj  – ŠOLA ZA EKONOMIJO, TURIZEM IN KMETIJSTVO si lahko tudi v šolskem letu 2023/2024 izposodijo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada (v nadaljevanju US), ki ga sestavijo  posamezni aktivi šole. V US lahko vključimo le tiste učbenike, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov ZRSŠ  za  tekoče šolsko leto. Delovnih zvezkov in drugih gradiv, v katera dijaki pišejo,  v US ne uvrščamo; dijaki si jih kupijo sami. Izposodijo si lahko  tudi posamezne učbenike  in ne le celoten komplet  za posamezni letnik.

Ekonomija

Kmetijstvo - Gastronom

Skip to content