Skip to content

Izobraževanje odraslih

Kot udeleženci izobraževanja odraslih se lahko na Šolskem centru Ptuj, Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo izobražujete v naslednjih programih:

 • 2 – letni program nižjega poklicnega izobraževanja – NPI:
  •   Pomočnik v biotehniki in oskrbi
 • 3 – letni program srednjega poklicnega izobraževanja – SPI:
  • Cvetličar
  • Gospodar na podeželju
  • Gastronomske in hotelske storitve
  • Trgovec
 • 4 – letni program srednjega strokovnega izobraževanja – SSI:
  • Ekonomski tehnik
  • Kmetijsko podjetniški tehnik
 • 1 – letni program poklicni tečaj – PT:
  • Ekonomski tehnik
  • Kmetijsko podjetniški tehnik

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA:

 • Predavanja niso organizirana. Izobraževanje poteka v obliki samostojnega učenja (samoizobraževanje), zato udeleženci želeno znanje pridobivate sami.
 • Vse potrebne informacije za pripravo na izpite (obseg snovi, viri in literatura, način in potek opravljanja izpita) dobite na konzultacijah pri učiteljih posameznih splošnih predmetov oz. strokovnih modulov v času njihovih govorilnih ur. Na osnovi konzultacij z učitelji, si priskrbite literaturo. Učbenike in drugo strokovno literaturo si lahko izposodite tudi v šolski knjižnici.
 • Ko se snov naučite, se dogovorite z učiteljem, kdaj lahko pristopite k izpitu.

Udeleženec izobraževanja bo prispevke za izobraževanje po tej pogodbi izvajalcu plačal tako, da bo poravnal znesek:

a)    vpisnino samoizobraževanja 300 EUR (mentorstvo, tutorstvo) za eno šolsko leto ob podpisu pogodbe,

b)    za izpite (predmetni, dopolnilni, popravni) v višini 90 EUR ob prijavi na vsak izpit,

c)    za predmet zaključnega izpita v višini 90 EUR, (zaključni izpit v celoti 200 EUR),

d)    za predmet poklicne mature v višini 90 EUR, (poklicna matura v celoti 350 EUR).

 

KONTAKT:

Organizator izobraževanja odraslih:

Ingrid Kac Korunič, prof., tel: 02 787 1744, e-mail: ingrid.kackorunic@scptuj.si;

Dominika Slanič Fakin, prof., e-mail: dominika.slanicfakin@scptuj.si

Ostala izobraževanja,  usposabljanja, tečaji

ZAVIHEK OSTALO/IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

 

VELJAVNOST IZKAZNIC o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi se podaljša → Obvestilo o podaljšanju izkaznic v obdobju epidemije

Obvestilo prodajalcem fitofarmacevtskih sredstev → Obvestilo za prodajalce FFS

 

Ravnateljica: mag. Darja Harb
Skip to content