***  N  O  V  O       O  B  V  E  S  T  I  L  O  ***

 

Datum: 13. 11. 2023

Dopis za slušatelje_Odpoved pogodbe o izvajanju strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za ravnanje s FFS (1)

 

OBVESTILO IZVAJALCEM VARSTVA RASTLIN – imetniki izkaznic za nakup škropiv

 

Obveščamo vas, da na ŠC Ptuj, Šoli za ekonomijo turizem in kmetijstvo ne izvajamo strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za izvajalce ukrepov iz varstva rastlin.

Prosimo vas, da se pred POTEKOM VELJAVNOSTI VAŠE IZKAZNICE obrnete na ustanovo, ki izvaja zgoraj navedeno usposabljanje.  Datumi obnovitvenih in osnovnih usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi so objavljeni na spletni strani UVHVVR

http://spletni2.furs.gov.si/ffs/izo/

Na povezavi http://spletni2.furs.gov.si/FFS/POT/Default.asp. lahko preverite veljavnost vaše izkaznice.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

              

mag. Darja Harb, univ. dipl. ekon.   

ravnateljica Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo            

 

 

Usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

 

V skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS št. 83/2012) in Pravilnikom o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS št. 85/2013) ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo izvaja programe usposabljanja za uporabnike FFS (izvajalce ukrepov varstva rastlin). Na šoli izvajamo osnovno usposabljanje za uporabnike FFS (izvajalce ukrepov varstva rastlin) in obnovitveno usposabljanje za uporabnike FFS (izvajalce ukrepov varstva rastlin).

Kandidati, ki želijo pridobiti znanja s področja varstva rastlin in dovoljenje za nakup in uporabo fitofarmacevtskih sredstev, se vključijo v osnovno usposabljanje. Osnovno usposabljanje traja 15 šolskih ur, strnjeno 3 do 4 dni. Po končanem usposabljanju opravijo kandidati pisni izpit. Potrdilo, ki ga prejmejo slušatelji po opravljenem usposabljanju in pisnem izpitu, velja 5 let.  V zadnjem letu pred pretekom veljavnosti potrdila je potrebno znanje obnoviti in potrdilo podaljšati (obnovitveni tečaj traja 4 šolske ure). V nasprotnem primeru izkaznica preneha veljati in se je potrebno ponovno udeležiti osnovnega usposabljanja in opraviti izpit.

Vse na lokaciji: ŠC Ptuj, ŠETK, Šolsko posestvo Turnišče, Zagrebška cesta 86.

 

Datumi obnovitvenih in osnovnih usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi so objavljeni  tudi na spletni  stran UVHVVR http://spletni2.furs.gov.si/ffs/izo/ in na spletni strani ŠETK.

Obvestilo o datumu in urnik izobraževanja boste prejeli tudi po pošti.

Prijavnica na izobraževanja in pisno preverjanje znanja za ravnanje s  FFS

 

 

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Na usposabljanje se prijavite s prijavnico, najkasneje 7 dni pred pričetkom tečaja. Čitljivo izpolnjeno in podpisano »PRIJAVNICO za usposabljanje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi« z obvezno vpisanimi kontaktnimi podatki (telefonska številka, e-pošta) lahko:

  • oddate v tajništvu šole, soba 314 ali
  • se prijavite po elektronski pošti aleksandra.kostanjevec@scptuj.si ali
  • pošljete po navadni pošti na naslov: ŠC PTUJ, ŠETK, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj, s pripisom za FFS,
  • če potrebujete originalni račun, hkrati s prijavnico pošljite naročilnico.

DODATNE INFORMACIJE

  • Za ostale informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu aleksandra.kostanjevec@scptuj.si ali na telefonski številki 02 787 1740 (Aleksandra Kostanjevec).
  • Po pravilniku za izvajanje tečajev je lahko na posameznem usposabljanju največ 60 slušateljev.
  • Za izdelavo izkaznice je potrebna fotografija (3,5 x 4,5 cm – kot za osebni dokument), ki jo morate oddati na predavanjih v času trajanja tečaja. Na hrbtno stran fotografije obvezno napišite ime in priimek.

CENIK USPOSABLJANJ

Račun s plačilnim nalogom vam bomo razdelili na tečaju.

Vrsta storitve cena brez DDV DDV (%) cena z DDV
Osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin 54,00 EUR 22 65,88 EUR
Obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin 24,00 EUR 22 29,28 EUR
Izguba izkaznice 9,70 EUR 22 11,83 EUR

Dijaki in študenti imajo 15 % popust.