Skip to content

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Nižje poklicno izobraževanje

Je nižje poklicni program za področje gospodinjstva, živilstva in kmetijstva. Namenjen je vsem, ki jih zanima kuhanje in strežba, vzdrževanje in urejanje doma, živilstvo in prehrana, rastlinska pridelava, reja živali in kmetijska mehanizacija.

Poudarek je na praktičnem izobraževanju, ki ga opravljajo v specializiranih učilnicah, učni kuhinji in na šolskem posestvu ter pri tem dopolnjujejo strokovna znanja z različnih področij.

Izobraževanje zaključijo z zaključnim izpitom, ki obsega:

  • izdelek ali storitev z zagovorom, v katerem dokažejo poznavanje splošnega, strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja.

Po uspešno končanem nižjem poklicnem programu se lahko vključijo v kateri koli program srednjega poklicnega izobraževanja ali se zaposlijo kot pomočniki/pomočnice v biotehniki, v živilstvu, v prehrambenih obratih ali tekstilni dejavnosti.

Pogoji za vpis

Končan vsaj 7. razred OŠ, ali zaključena OŠ po prilagojenem programu. 

Trajanje

2 leti.

Možnost nadaljnega izobraževanja

V programu srednjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik

Skip to content