Skip to content

Učna podjetja

Delo v učnem podjetju poteka kot v pravem podjetju. Dijaki programa ekonomski tehnik si na ta način pridobijo veliko praktičnega znanja, ki jim koristi najprej pri opravljanju prakse v podjetjih. Pridobljeno znanje pa jim koristi vsekakor pri iskanju zaposlitve, saj lahko ekonomski tehnik opravlja delo na več kot 400 različnih delovnih mestih.

V specializirani učilnici učnega podjetja poslujejo učna podjetja Ekonomske šole. Podjetja so  registrirana pri centrali učnih podjetij Slovenije in poslujejo dve leti. V programu ekonomskega tehnika se znanje vseh strokovnih modulov in tudi ostalih predmetov, uporablja pri poslovanju učnega podjetja, kjer dijaki pridobivajo praktična znanja, oziroma pridobljeno znanje pri pouku, uporabljajo v praksi – ustanovijo podjetje z družbeno pogodbo oz. aktom, se prijavijo na razpisana prosta delovna mesta po svojem interesu in začnejo z delom.

Ob konferenčni mizi (slika) se vsak dan pred začetkom dela sestanemo in dogovorimo o posameznih zadolžitvah in nalogah. Sestanek z vabilom skliče direktor, tajnica nam postreže s kavo in pridno piše zapisnik.

KOMERCIALNI ODDELEK

V podjetje vsak teden prispe veliko ponudb, povpraševanj drugih učnih podjetij iz Slovenije in tujine. Vsako pošto skrbno pregledamo, poskrbimo za naročila in se trudimo na čim bolj zanimiv način prodati naše izdelke.V publisheru pripravljamo prodajne letake, kataloge, voščilnice, vizitke… Za promocijo pa poskrbimo tudi tako, da naši spretni dijaki posnamejo reklamne filme, ki jih potem obdelamo z različnimi računalniškimi programi.

Vso leto skrbno prodajamo in nabavljamo. V veliko pomoč nam je tudi spletna trgovina, v kateri je poslovanje relativno preprosto. S pomočjo spletne trgovine imamo možnost pridobiti večje število strank in na ta način tudi povečati obseg prodaja. Obračunamo si tudi plače in si jih nakažemo na transakcijski račun.

RAČUNOVODSTVO

Vse poslovne dogodke pa moramo znati zabeležiti v poslovne knjige, da lahko ugotovimo ali smo poslovali z dobičkom. V ta namen uporabljamo spletni računovodski program SAOP – minimax, ki ga uporablja tudi mnogo podjetij v gospodarstvu. V minimax vpisujemo šifrante delavcev, ponudbe, prejeta naročila, izdana naročila, prejete račune, izdane račune….

Račune pa plačujemo v naši spletni banki (CUPS – spletna banka), ki je namenjena poslovanju učnih podjetij v Sloveniji in tujini.

KADROVSKI ODDELEK

V kadrovskem oddelku se ukvarjamo z zaposlenimi, s prijavo zaposlenih v pokojninsko in invalidsko  ter zdravstveno zavarovanje pri CUPS. Beležimo odsotnost – dopuste in izobraževanja zaposlenih.

Zaposlene usposabljamo za strokovno komunikacijo in za nastopanje v javnosti. Zaposleni razvijajo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost..,

Postajamo samozavestni, dinamični in podjetni. Znamo se prilagajati spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti. Znali se bomo uveljaviti  na trgu delovne sile, načrtovali in vodili bomo svojo kariero.