Skip to content

Učna podjetja

Danes v učnem podjetju, jutri v poslovnem svetu.

V programu ekonomski tehnik smo vsako leto znova ponosni na delovanje naših učnih podjetij. Na ŠETK so dijaki in dijakinje aktivni v šestih učnih podjetjih.

Dijaki in dijakinje 2. letnika programa ekonomski tehnik so v tem šolskem letu ustanovili tri nova učna podjetja: UP Danza, UP Stressless in UP Cavallo. Delo v učnih podjetjih se je začelo s prijavami na izbrana delovna mesta in z zaposlitvenimi razgovori. Dijaki so nato ustanovili svoja učna podjetja, podjetniške ideje pa so dijaki dobili tudi z vključitvijo v podjetniške aktivnosti, ki so potekale v okviru projekta v sodelovanju z ZRS Bistro Ptuj in javno agencijo SPIRIT Slovenija.

Dijaki so se v marcu 2023 udeležili tudi 17. mednarodnega sejma učnih podjetij v Celju. Na sejmu sta se predstavljali dve naši učni podjetji: UP Adonis in UP Fizlet. Dijaki ostalih učnih podjetij so se srečali z drugimi učnimi podjetji, poslovali in aktivno sodelovali na poslovnih razgovorih.

Konec šolskega leta pa so dijaki 2. letnikov v svojih učnih podjetjih za zaposlene organizirali tudi zaslužene Team-buildinge.  

Učna podjetja naše šole so že nekaj let najuspešnejša in najbolj aktivna učna podjetja na nacionalnem nivoju, uspešno se vključujejo tudi na mednarodne trge. Na ta način dijaki pridobivajo številne kompetence, ki jim pomagajo v uresničevanju njihovih profesionalnih ciljev tudi v prihodnosti.

Učno podjetje Adonis je tako prejelo nagrado  za najbolj aktivno učno podjetje v Sloveniji v šolskem letu 2022/23, pod mentorstvom prof. Patricije Koler. Prav tako so se na 17. mednarodnem sejmu učnih podjetij in 11. državnem tekmovanju v Celju uvrstili na 7. mesto med top 10 v mednarodni konkurenci 45 učnih podjetij.

Učno podjetje Golden Dreams pod mentorstvom prof. Sonje Mlinarič so na 20. festivalu Več znanja za več turizma, ki je potekal v sklopu sejma Alpe Adria v Ljubljani svojili 2. mesto in zlato priznanje za mladostno idejo Nočno kolesarsko doživetje na Ptuju – Ghost bike trail.

Dijaki se v okviru učnih podjetij s svojimi aktivnostmi tudi uspešno povezujejo z lokalnim okoljem. UP Adonis je tako sledilo viziji medgeneracijskega povezovanja in socialne vključenosti starejših, pri čemer so sodelovali z Domom upokojencev Ptuj, kjer so se družili z oskrbovanci, sodelovali na delavnicah in prostovoljnih aktivnostih. Zaposleni UP Fizlet so se tako družili z osnovnošolci, kjer so organizirali športne igre za otroke na osnovnih šolah OŠ Mladika in OŠ Hajdina. UP Poetovio Dulcis, ki deluje pod sloganom »Tradicija je naša ambicija« je sodelovalo z Dnevnim centrom za otroke in mladino, kjer so z mladimi uporabniki pekli rimske palačinke in tekmovali v družabnih igrah.

Delo v učnem podjetju poteka kot v pravem podjetju. Dijaki programa ekonomski tehnik si na ta način pridobijo veliko praktičnega znanja, ki jim koristi najprej pri opravljanju prakse v podjetjih. Pridobljeno znanje pa jim koristi vsekakor pri iskanju zaposlitve, saj lahko ekonomski tehnik opravlja delo na več kot 400 različnih delovnih mestih.

V specializirani učilnici učnega podjetja poslujejo učna podjetja Ekonomske šole. Podjetja so  registrirana pri centrali učnih podjetij Slovenije in poslujejo dve leti. V programu ekonomskega tehnika se znanje vseh strokovnih modulov in tudi ostalih predmetov, uporablja pri poslovanju učnega podjetja, kjer dijaki pridobivajo praktična znanja, oziroma pridobljeno znanje pri pouku, uporabljajo v praksi – ustanovijo podjetje z družbeno pogodbo oz. aktom, se prijavijo na razpisana prosta delovna mesta po svojem interesu in začnejo z delom.

Ob konferenčni mizi (slika) se vsak dan pred začetkom dela sestanemo in dogovorimo o posameznih zadolžitvah in nalogah. Sestanek z vabilom skliče direktor, tajnica nam postreže s kavo in pridno piše zapisnik.

KOMERCIALNI ODDELEK

V podjetje vsak teden prispe veliko ponudb, povpraševanj drugih učnih podjetij iz Slovenije in tujine. Vsako pošto skrbno pregledamo, poskrbimo za naročila in se trudimo na čim bolj zanimiv način prodati naše izdelke.V publisheru pripravljamo prodajne letake, kataloge, voščilnice, vizitke, … Za promocijo pa poskrbimo tudi tako, da naši spretni dijaki posnamejo reklamne filme, ki jih potem obdelamo z različnimi računalniškimi programi.

Vso leto skrbno prodajamo in nabavljamo. V veliko pomoč nam je tudi spletna trgovina, v kateri je poslovanje relativno preprosto. S pomočjo spletne trgovine imamo možnost pridobiti večje število strank in na ta način tudi povečati obseg prodaja. Obračunamo si tudi plače in si jih nakažemo na transakcijski račun.

RAČUNOVODSTVO

Vse poslovne dogodke pa moramo znati zabeležiti v poslovne knjige, da lahko ugotovimo ali smo poslovali z dobičkom. V ta namen uporabljamo spletni računovodski program SAOP – minimax, ki ga uporablja tudi mnogo podjetij v gospodarstvu. V minimax vpisujemo šifrante delavcev, ponudbe, prejeta naročila, izdana naročila, prejete račune, izdane račune, ….

Račune pa plačujemo v naši spletni banki (CUPS – spletna banka), ki je namenjena poslovanju učnih podjetij v Sloveniji in tujini.

KADROVSKI ODDELEK

V kadrovskem oddelku se ukvarjamo z zaposlenimi, s prijavo zaposlenih v pokojninsko in invalidsko  ter zdravstveno zavarovanje pri CUPS. Beležimo odsotnost – dopuste in izobraževanja zaposlenih.

Zaposlene usposabljamo za strokovno komunikacijo in za nastopanje v javnosti. Zaposleni razvijajo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost, …

Postajamo samozavestni, dinamični in podjetni. Znamo se prilagajati spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti. Znali se bomo uveljaviti  na trgu delovne sile, načrtovali in vodili bomo svojo kariero.

VODENJE PODJETJA

V učnem podjetju zaposlimo direktorja/direktorico. Dijak/inja sam odda prijavo na razpisano delovno mesto. Ta dijak/inja ima jasno vizijo ter sposobnost posredovanja vizije svojim zaposlenim. To so običajno dijaki/inje ki imajo sposobnost učinkovitega organiziranja in motiviranja zaposlenih k izpolnjevanju zastavljenih ciljev. Imajo tudi sposobnost uravnoteženja navzkrižja interesov do katerega pogosto prihaja v skupini 16-ih mladih.

Direktor/ica pripravi vizijo svojega dela, nagovori svoje bodoče sodelavce in zastavi cilje učnega podjetja. Biti direktor/ica učnega podjetja dve šolski leti, je vsekakor neprecenljiva izkušnja.

V vlogi vodenja razpisujemo v učnem podjetju tudi delovna mesta Vodje projektov. Gre za veliko število projektov, ki se izvajajo v času poslovanja učnega podjetja. V teh projektih gre pogosto za sodelovanje z lokalnim okoljem, za pripravo posebnih marketinških projektov in za organizacijo načrtovanih aktivnosti. Vodje morajo znati oceniti nastalo situacijo, razviti skupno razumevanje problema in načrtovanje rešitve le-tega. Vodja projektov mora biti v stanju izbrati najboljšo rešitev in seveda poskrbeti za organizacijo izvedbe te rešitve. Pri tem gre za iskreno sodelovanje zaposlenih, saj le timsko delo prinaša zagotovljeni uspeh. Zaposleni se naučijo sodelovati in spoštovati odločitve sodelavcev.

MEDNARODNO POSLOVANJE

Učno podjetje se z ustanovitvijo pri Centrali učnih podjetij Slovenije, vpiše v mednarodni register učnih podjetij http://www.penworldwide.org/

V mednarodnem registru je več kot 7000 učnih podjetij iz več kot 40-ih držav sveta. Kar pomeni, da naši dijaki poslovno sodelujejo s podjetji iz več držav. Srečujejo se na mednarodnih mesečnih on-line sejmih ali na dogovorjenih bilateralnih poslovnih sestankih. S partnerji se pogosto pogovarjajo tudi po telefonu, seveda v angleškem jeziku. Mednarodno poslovanje ponuja našim dijakom resnično veliko priložnost za razvijanje svojih lastnih kompetenc in znanj.

V učnem podjetju se naši dijaki naučijo sposobnosti timskega dela. Spoznajo, da je timsko delo tisto, ki zagotavlja uspeh podjetja. Dijaki tudi spoznajo, da morajo biti samoiniciativni in proaktivni, k temu jih mentorji ves čas spodbujamo. Pri delu v učnem podjetju je ves čas poudarek na etičnem obnašanju in delovanju v odnosu do sodelavcev in do drugih učnih podjetij.  V učnem podjetju gradimo vrednote, kot so zanesljivost, vestnost in odgovornost.

NAŠA ZMAGOVALNA UČNA PODJETJA

Skip to content