Skip to content

Dijaška skupnost ŠETK

Dijaška skupnost ŠETK

V Dijaško skupnost ŠETK so vključeni vsi njeni dijaki. Vsak oddelek izbere predsednika, ki obiskuje sestanke DS in posreduje vprašanja, pobude in dogovore, ki jih sprejmejo dijaki v dogovoru z ravnateljico. Dijaki sooblikujejo odločitve o organizaciji dela, aktivnostih dijakov in iščejo predloge in rešitve za izboljšanje življenja in dela na ŠETK Ptuj. Prav tako dajejo pobude za spremembe in se aktivno vključujejo v razne dobrodelne akcije.

Dijaško skupnost ŠETK v šolskem letu 2023/2024 vodita predsednik DS Nejc Podgoršek, dijak 4. aE in podpredsednica DS Pia Klasinc, dijakinja 3. bE.

Kot vsako leto bo DS tudi letos med dijakinjami in dijaki zaključnih letnikov izbrala »Naj dijaka/dijakinjo« ŠETK. Razredne skupnosti bodo v dogovoru z razredniki izbrale kandidata po določenih kriterijih. Kandidati morajo predložiti kopije o dokazilih s tekmovanj in dokazili o aktivnostih, v katerih so sodelovali.

Datum oddaje predlogov je april 2024. Komisija, ki jo sestavljajo 3 člani DS in ravnateljica, med predlaganimi kandidati izbere najbolje ocenjenega dijaka in rezultat objavi na oglasni deski ŠETK.

NAJ DIJAKA/DIJAKINJO ŠETK 2023/2024 bomo razglasili na prireditvi podelitve priznanj ŠETK – Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo.

Vse aktivnosti, dogodke in srečanja lahko predstavniki in ostali dijaki spremljajo na oglasni deski Dijaške skupnosti, ki se nahaja na šolskem hodniku ŠETK ob učilnici 313 oz. 315.

Moto naše Dijaške skupnosti se glasi: »ŠETKamo lajfu naproti!« 😊

za DS ŠETK,

Eva Bolcar, mentorica

Skip to content