Pregled naprav za nanos FFS

Termini pregledov naprav za nanos FFS so na tej POVEZAVI.

PREGLEDI NAPRAV ZA NANOS FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (FFS)

Na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 83/2012) in Pravilnika o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje FFS in pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (Ur. l. RS, št. 101/2013 in 36/19) ima Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Šolskega centra  Ptuj veljavno koncesijo za izvajanje pregledov naprav za nanašanje FFS.

Uporabniki FFS smejo za nanašanje FFS uporabljati le naprave, ki so bile pregledane in imajo veljavno potrdilo ter znak o rednem pregledu naprave. Lastnik ali uporabnik naprave za nanašanje FFS mora to napravo pripeljati na uradni pregled vsaka tri leta. Na pregled mora pripeljati čisto in delujočo napravo s pripadajočo opremo, brez vidnih znakov napak. Rezervoar naprave mora napolniti do polovice prostornine s čisto vodo. Če je naprava umazana ali slabo delujoča ali nima zaščitenih pogoskih delov, lahko to ogrozi preglednikovo zdravje. Preglednik lahko zavrne pregled neustrezno pripravljene naprave.

Lastnik nove naprave za nanašanje FFS pripelje napravo na prvi pregled v petih letih po datumu nakupa, nato pa vsaka tri leta, vendar mora za novo napravo pridobiti pri pregledniku naprav potrdilo in znak o pregledu najkasneje 6 mesecev po nakupu. Predlog vloži s predložitvijo računa o nakupu naprave in listine s tehničnimi podatki naprave

Lastnik naprave mora poskrbeti, da pravočasno pripelje napravo na ponovni pregled in pravočasno pridobi potrdilo in znak o pregledu. Vse spremembe glede lastnika naprave ali spremembe z napravo je potrebno sporočiti pooblaščenemu pregledniku v roku 30 dni.

Preglede naprav za nanašanje FFS (škropilniki, pršilniki) izvajamo po pripravljenem razporedu, ki ga objavimo na spletni strani šole in Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS. Uporabnike naprav , ki jim v tekočem letu poteče veljavnost, obvestimo o kraju in času pregleda tudi po pošti. S seboj je potrebno prinesti zadnji kontrolni list za napravo, davčno številko, EMŠO, štev. telefona in MID kmetije.