Skip to content

Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Izberi kreativen poklic

ŠOLA ZA EKONOMIJO, TURIZEM IN KMETIJSTVO

PROGRAMI

Ekonomija, turizem in kmetijstvo so pomembne gospodarske panoge, ki se uspešno dopolnjujejo, prepletajo in zaposlujejo veliko delovno aktivnega prebivalstva.

Izobraževalni programi in poklici s teh področij so tako naša slovenska tradicija in hkrati naša prihodnost. Pomembno prispevajo k družbenemu napredku in kvalitetnejšemu življenju

Z izobraževanjem dijaki pridobivajo kompetence, ki so nujno potrebne za opravljanje poklica s področij ekonomije, turizma in kmetijstva ter za nadaljnji študij.

EKONOMSKI TEHNIK

Srednje strokovno izobraževanje

KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE​

TEHNIK OBLIKOVANJA

Srednje strokovno izobraževanje

CVETLIČAR

Srednje poklicno izobraževanje

Gastronom hotelir

Srednje poklicno izobraževanje

Gospodar na podeželju

Srednje poklicno izobraževanje

TRGOVEC - PRODAJALEC

Srednje poklicno izobraževanje

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

poklicno tehniško izobraževanje

Kmetijsko podjetniški tehnik (PTI)

poklicno tehniško izobraževanje

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Nižje poklicno izobraževanje