Skip to content

Projekti

Projekt i Šola

Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj že vrsto let sodeluje v projektih UNESCO in močno verjame v vrednote, ki jih promovira. Sodelovanje v projektih UNESCO je prineslo številne spremembe na različnih ravneh. Na ravni dijakov spodbujamo strpnost in spoštovanje med dijaki ter jih ozaveščamo o pomenu trajnosti in ohranjanja kulturne dediščine. Vključujemo jih v aktivnosti, kot so delavnice, projekti in medkulturna izmenjava, kar prispeva k njihovemu celostnemu razvoju.

Na ravni šole se zavzemamo za trajnostno politiko, ki vključuje varčevanje z energijo in ohranjanje kulturne dediščine. Hkrati organiziramo kulturne prireditve in projekte, ki prispevajo k ohranjanju in promociji kulturne dediščine našega kraja.

Sodelujemo z lokalnimi organizacijami, podjetji in drugimi šolami in na ta način vplivamo na lokalno skupnost in jo navdušujemo za trajnostne pristope.

UNESCO je ena izmed 15 specializiranih agencij Organizacije Združenih narodov in želi prispevati k miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu preko sodelovanja v znanosti, izobraževanju, kulturi, komunikacijah in informacijah. Svoj sedež ima v Parizu.

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO V Sloveniji je UNESCO zastopan preko Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki deluje znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Njena naloga je svetovati vladi na vseh področjih UNESCO in skrbeti za izvajanje ciljev in dejavnosti UNESCO v Sloveniji.

UNESCO ASP mreža Slovenije Slovenska UNESCO ASP mreža je del mednarodne UNESCO ASP mreže šol. Ta je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu in trenutno vključuje več kot 9000 izobraževalnih ustanov v 180 državah.

UNESCO koordinatorka na Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo je profesorica angleščine in nemščine,

 

Unesco projekt: Moder stol – nekdo misli nate

 

V sredo, 22. 3. 2023 smo na Srednji šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo na Ptuju izvedli projekt Moder stol – nekdo misli nate. S 1. letniki tehniki oblikovanja smo se najprej pogovorili o tem kako zelo besede vplivajo na nas in kako pomembno je, da se počutimo dobro v šoli, družbi, družini…

VEČ v priloženi datoteki

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti in izvajanje aktivnosti za spodbujanje lastne ideje dijakov.

VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA

Šolsko leto 2023/24

Na 21. mednarodnem festivalu Več znanaja za več turizma v Ljubljani,  so se dijakinje 4aE predstavile s promocijo Ptujskega lüka in osvojile srebrno priznanje.

Stojnica je pritegnila veliko obiskovalcev, ki so uživali v predstavljeni kulinarični ponudbi z oljovim lükom, lükom, zaseko in kruhom ter odlično lükovo marmelado.

Čestitamo!

Objavljena naloga:

Lük pa kruh

Povezava do videoposnetka:

https://youtu.be/ggUTFwugbYw?si=OjIl11O27TBIEsCO

Šolsko leto 2022/23

Objavljena naloga:

GHOST BIKE TRAIL

Povezava do videoposnetka:

Šolsko leto 2021/22

Objavljena naloga:

Eldorado na reki Dravi ŠC Ptuj 2022 VZVT

Povezava do videoposnetka:

 

Skip to content