Skip to content

Šolsko posestvo

Posamezni programi, ki jih izvajamo, poleg teoretičnega pouka zahtevajo tudi praktično izobraževanje. Slednje je pomemben sestavni del poklicnih in strokovnih programov. Izvajamo ga na deloviščih, delavnicah in obratih Medpodjetniškega izobraževalnega centra (v nadaljevanju MIC). Praktično izobraževanje delimo na  praktični pouk in praktično usposabljanje z delom.

Temeljne funkcije šolskega posestva so:

 • šolsko posestvo je s svojo infrastrukturo učilnica za praktični pouk,
 • opremljenost šolskega posestva, obseg proizvodnje in organizacija dela na njem nudita  udeležencem izobraževanja take delovne možnosti, da bodo v času šolanja obvladali vse kompetence učnega načrta v skladu z izvedbenim kurikulom posameznega programa,
 • šolsko posestvo je poligon za izvajanje učnega procesa, zato ima pedagoško delo prednost pred pridobitno dejavnostjo,
 • šolsko posestvo služi tudi kot raziskovalno, razvojno in demonstracijsko središče šole.

Šolsko posestvo obsega: 

 • 1,45 ha – intenzivni sadovnjak,
 • 29,23 ha – njive,
 • 11,18 ha – trajni travniki,
 • 2,26 ha – vinograd (mestnim in župnijskim)

Šolsko posestvo Grajenščak

Na šolskem posestvu na Grajenščaku je na 4 ha zemljišč  1,45 ha sadovnjaka in 2,11 ha vinograda. Pri izboru sort smo upoštevali sodobne trende povpraševanja po sadju in vinu, pri zasnovi in ureditvi nasadov pa sodobne tehnološke postopke in najnovejša spoznanja varstva pred točo ter neurji.

Šolsko posestvo Turnišče

 1. Njivske površine: 29,23 ha
 2. Travniške površine: 11,18 ha
 3. Zavarovani prostori: 0,027 ha
 4. Delavnice za praktični pouk
 5. Kisarna
 6. Žganjekuha
 7. Sušilnca
 8. Predelava mesa
Skip to content