Skip to content

Gastronom hotelir

Srednje poklicno izobraževanje

V izobraževalnem programu gastronmske in hotelske storitve dijaki pridobijo splošna znanja, pri strokovnih  modulih  pa se naučijo:

  • osebne urejenosti in urejenosti delovnega mesta,
  • tehnologije priprave hrane;
  • ravnanja s surovimi in toplotno obdelanimi živili; postrežbe jedi in pijač;
  • pravil lepega vedenja, estetike in poslovnega komuniciranja;
  • svetovanja gostu pri izbiri jedi in pijač;
  • načrtovanja in organizacije lastnega dela.

Del praktičnega izobraževanja poteka v delovnem procesu pri delodajalcu kot usposabljanje z delom.  

Izobraževanje traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitomiz slovenščine in z izdelkom oziroma storitvijo ter zagovorom.

Možnosti zaposlitve

Gastronom hotelir se lahko zaposli kot kuhar, natakar oz. oskrbnik v manjših ali večjih gostinskih podjetjih, hotelih, restavracijah, gostiščih, penzionih, obratih družbene prehrane ali na turističnih kmetijah.

Pogoji za vpis

Končana OŠ ali nižje poklicno izobraževanje.

Trajanje

3 leta.

Možnost nadaljnega izobraževanja

Po končanem srednje poklicnem izobraževanju se dijaki lahko vpišejo v poklicno-tehniške programe: gastronomija, živilsko prehranski tehnik ali kmetijsko podjetniški tehnik.

Predmetnik

Skip to content