Skip to content

Praktično usposabljanje – PUD

Šolsko leto 2023/2024

Koordinatorja PUD-a:

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) je določeno s predmetnikom za vse srednje strokovne in poklicne šole. Dijaki se neposredno vključijo v delovni proces in se praktično usposabljajo z delom.

Najpomembnejši cilji praktičnega usposabljanja z delom za dijake so:

  • pridobivanje praktičnih izkušenj in s tem povezovanje teorije in prakse,
  • nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj ter njihov prenos v prakso,
  • usposabljanje za poklic,
  • spoznavanje novih učnih in delovnih situacij,
  • spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav in pripomočkov,
  • timsko učenje ter pridobivanje spretnosti komuniciranja in
  • razvijanje odgovornosti za kvalitetno opravljanje delovnih opravil.

Opravljen PUD je pogoj za vpis v višji letnik oz. zaključek šolanja.

 Dijaki izdelajo poročilo o opravljeni praksi.

Poročilo mora  mora biti narejeno v skladu z navodili.

Nalogo mora pregledati mentor v podjetju.

Dijak mora nalogo oddati v spletno učilnico v roku 14 dni po opravljeni praksi.

Poročilo pregleda učitelj strokovnih predmetov in organizator PUD-a.

Uspešnost na PUD-u se oceni po dvostopenjski lestvici opravil/ni opravil. Ocena se vpiše v redovalnico v rubriko PUD.

Po šolskem koledarju bo opravljanje PUD-a potekalo pri vašem izbranem delodajalcu.
Spodbujamo vas, da si sami zagotovite delovno mesto pri delodajalcu po svoji presoji (glede na kraj bivanja, štipendiranje, interese itd.) v podjetju, ustanovi ali zavodu. Tako imate možnost, da odgovorno vzpostavite stike z morebitnim prvim delodajalcem.
V času opravljanje PUD-a vas delodajalec zavaruje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Morebitno odsotnost s PUD-a morate še isti dan javiti na šolo in delodajalcu.
Vse informacije in pomoč pri iskanju delovnega mesta za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu boste prejeli na govorilni uri.
Oglejte si razpored PUD-a 2023-24 praktičnega usposabljanja z delom po letnikih in seznam delodajalcev v šolskem letu 2023/2024.

Skip to content