Skip to content

Izpitni roki za dijake in občane

Za opravljanje predmetnih izpitov pri preusmeritvi v drugi program, dijaki izpolnijo prijavnico za izpitni rok skupaj s profesorjem pri katerem opravljajo izpit. Občani oddajo prijavnico v svetovalno službo ŠETK ŠC Ptuj, najmanj pet delovnih dni pred navedenimi izpitnimi roki.

Dijaki naše šole se prijavijo na izpite z uporabo eA aplikacije.

Razpored izpitov prejmejo dijaki po elektronski pošti.

Razpored izpitov in komisije so objavljeni na oglasni deski ŠETK, ŠC Ptuj.

  • 27. in 38. september 2023
  • 24. in 25. oktober 2023
  • 21. in 22. november 2023
  • 13. in 14. december 2023
  • 24. in 25. januar 2024
  • 20. in  21. marec 2024
  • 17. in 28. april 2024
  • 27 maj 2024 (izpitni rok za izboljšanje zaključene ocene in popravni izpit za SPI)
  • 28. junij, 1., 2., 3., in 4. in julij 2024
  • 16., 19., 20. in 21. avgust 2024

Za vse dodatne informacije se oglasite v pisarni 324 ali 319 v svetovalni službi naše šole.

Skip to content