Skip to content

Cvetličar

Srednje poklicno izobraževanje

V programu cvetličar dijaki pridobijo veliko strokovnega znanja, pri strokovnih modulih pa se naučijo: sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje pri delu; sposobnosti za izdelovanje cvetlične vezave in dekoracije; uporabljati različne vrste rezanega cvetja, zelenja in lončnic pri izdelavi cvetličnih vezav in dekoracij; pravilnega skladiščenja in vzdrževanja rezanega cvetja, zelenja in aranžerskega materiala; oskrbovati in vzdrževati različne cvetlične vezave in dekoracije v prostoru; skicirati in izdelati posamezne cvetlične vezave in dekoracije v različnih stilih oblikovanja; zagotavljati kakovost svojih izdelkov in storitev.
Izobraževanje traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk.

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.
Obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Možnosti zaposlitve: v cvetličarnah in darilnih butikih, v arboretumih, v vrtnih centrih, v turističnih ustanovah, s amozaposlitev – lastna cvetličarna.

Pogoji za vpis

Končana OŠ ali nižje poklicno izobraževanje.

Trajanje

3 leta.

Možnost nadaljnega izobraževanja

Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom se lahko dijak vpiše v dvoletno poklicno tehniško izobraževanje (PTI 3 + 2) v program hortikulturni tehnik in kmetijsko podjetniški tehnik.

Predmetnik

Skip to content