Skip to content

Dijaška skupnost ŠETK

V Dijaško skupnost ŠETK so vključeni vsi njeni dijaki. Vsak oddelek izbere predsednika, ki obiskuje sestanke DS in posreduje vprašanja, pobude in dogovore, ki jih sprejmejo dijaki v dogovoru z ravnateljico. Dijaki sooblikujejo odločitve o organizaciji dela, aktivnostih dijakov in iščejo predloge in rešitve za izboljšanje življenja in dela na ŠETK Ptuj. Prav tako dajejo pobude za spremembe in se aktivno vključujejo v razne dobrodelne akcije.

Dijaško skupnost ŠETK v šolskem letu 2021/2022 vodi dijakinja 4aE, Vivien Peteršič.

Kot vsako leto bo DS tudi letos med dijakinjami in dijaki zaključnih letnikov izbrala »Naj dijaka/dijakinjo« ŠETK. Razredne skupnosti bodo v dogovoru z razredniki izbrale kandidata po določenih kriterijih. Kandidati morajo predložiti kopije o dokazilih s tekmovanj in dokazili o aktivnostih, v katerih so sodelovali.

Datum oddaje predlogov je april 2021. Komisija, ki jo sestavljajo 3 člani DS in ravnateljica, med predlaganimi kandidati izbere najbolje ocenjenega dijaka in rezultat objavi na oglasni deski ŠETK.

NAJ DIJAKA/DIJAKINJO ŠETK 2021/2022 bomo razglasili na prireditvi podelitve priznanj ŠETK – Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo.

za DS ŠETK,

Petra Oblak, mentorica