Skip to content

Nagovor ravnateljice​

mag. Darja Harb, univ. dipl. ekon.

Spoštovani,

čeprav šola deluje kot organizacijska enota ŠC Ptuj šele od februarja 2021, smo ponosni na našo zgodovino. Imamo dolgoletno tradicijo na področju naših izobraževalnih programov, smo ustvarjalni in imamo ambicije, kar izpričujejo naši pretekli in sedanji uspehi. Kljub temu, da je bilo že veliko doseženega, pa se vsako leto trudimo postati še boljši. Zavedamo se velikega pomena znanja in kakovostne priprave dijakov za zaposlitev in študij. Soočamo  se z  izzivom, kako vzgojiti  mlade, da se bodo sposobni prilagajati zahtevam hitro spreminjajočega se okolja, da bodo kompetentni v svojem poklicu in konkurenčni na evropskem tržišču. Naša šola je ena izmed ptujskih srednjih šol, ki po končanem izobraževanju omogoča dijakom izbiro med takojšnjo zaposlitvijo, samozaposlitvijo ali nadaljnjim študijem. Šola sledi načelu, da je vsak dijak za nekaj dober. Pri vsakem mladem človeku, ki se izobražuje za poklic, je potrebno poiskati področje, na katerem je dober, je njegova močna točka. To včasih ni lahko, saj so nekateri mladi v izražanju in izkazovanju svojih sposobnosti dokaj pasivni in skromni. Učitelji smo tisti, ki jim pomagamo, da uvidijo in si upajo priznati, v čem so dobri, in to razvijejo v poklicne veščine. S skupnimi močmi učiteljev in dijakov nam uspeva, da dosegamo dobre šolske rezultate na tekmovanjih, maturi in zaključnem izpitu.

Mladi imajo s spoznavanjem samega sebe, z razvijanjem, z ugotavljanjem, kdo sploh so in kakšen naj bi bil njihov prispevek, v življenju največ težav, pa čeprav bi jih s tem morali imeti najmanj. Najbolj čudovita lastnost lastnega jaza je njegova neoprijemljivost. Kar ostane za nami, se ne da otipati in v tem je ves čar. V tem je ves pomen. Najtežja bitka v življenju je bitka za naš lastni jaz. Seveda je čas, v katerem hodimo v šolo in se izobražujemo tudi del tega boja. Vendar se moramo zavedati, da ta boj traja do konca življenja, ker se drugi okrog nas trudijo, da bi lahko po mili volji razpolagali z nami. In če želimo biti v življenju uspešni, si moramo odgovoriti na več vprašanj: kaj so moje prednost; katere so moje slabosti in kako in kdaj lahko povečam svojo učinkovitost tako, da bom gradil na mojih prednostih? Kot šola se trudimo mladim pomagati, da skozi proces izobraževanja poiščejo svoje prednosti in si pridobijo takšne kompetence, da bodo odkrite prednosti lahko čim bolje izkoristili.

»Izobraževanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.« (Nelson Mandela)

mag. Darja Harb, univ. dipl. ekon.

Skip to content