Skip to content

Šolsko glasilo

Literarna glasila

Ob  besedi šola si predstavljamo učenje,  pridobivanje znanj z različnih predmetnih področij , potenje ob šolskih in domačih nalogah, reševanje problemov, vse to, kar  nas  usmerja  na poznejšo  poklicno  pot.

Šola pa ne pomeni samo nabiranje znanj in spretnosti, ponuja nam tudi možnosti, da iščemo samega sebe, odkrivamo svoje talente in počnemo različne stvari, do katerih nas vodijo naše želje in zakladi, ki jih skrivamo v sebi, tako šola  z odkrivanjem  nadarjenosti dijakov  širi svoje poslanstvo.

 Razvijati želimo torej vsestransko, notranje bogato osebnost. Na tej poti samouresničitve  nam prihaja nasproti beseda. Iščemo njeno izrazno moč in možnosti, da izrazimo, kar je v nas, izpovemo veselje ali bolečino ali katerokoli drugo čustvo, ki nas obvladuje v nekem trenutku in je za nas ravno v tem trenutku zelo pomembno. In ko misli zlijemo na papir, se na nek način osvobodimo, slabo počutje se razgradi, veselje postane  večje , kot je bilo, spoznanje, da smo sami sebi skriti zaklad, pa nas dela samozavestnejše in nam pove, da moramo še odkrivati.

Tako nastajajo naša literarna šolska glasila.  Že veliko let, vsako leto znova.

 V njih najdemo skrite besedne bisere naših dijakov, ki smo jih učiteljice slovenščine  z literarnimi delavnicami ali kako drugače odkrile, zbrusile in nanizale v dragoceno ogrlico časa.

                                                            Danica Kmetec, prof. slovenščine

Dijaško glasilo Utrinki iz življenja Ekonomske šole ŠC Ptuj 2019

Dijakinji Mateja in Danijela iz 3. a/AT sta zbrali dogodke naše šole v šolskem letu 2018/19. Zraven pregleda dogodkov pa bomo videli še, kako so se dijaki izkazali na tekmovanjih in kaj je prišlo izpod rok mladih umetnikov.

Skip to content